Skip navigation.

StarCAD Standard

Poniższa tabela przedstawia zmiany wprowadzone w kolejnych wersjach StarCAD Standard:

Wersja/zmiany

Wersja: 1.05
opublikowana: 2011-01-25

 • Poprawiony błąd podczas tworzenia linii odniesienia dla nietypowych widoków.
 • Poprawiony błąd w operacji OBRÓT.
 • Poprawiony błąd w operacji USUŃ dla zagnieżdżonych bloków.
 • Poprawione błędy w oknie edycji WTEKST.
 • Poprawiony błąd związany z umieszczaniem adnotacji w blokach.
 • Poprawiony bląd podczas tworzenia pustych tekstów.
 • Poprawiony błąd reprezentacji koloru w oknie dla funkcji KRESKUJ.
 • Poprawiony błąd związany z klonowaniem arkuszy.
 • Poprawiony błąd w odczycie koloru obiektu z pliku w formacie DWG.
 • Poprawiony błąd w odczycie wypełnień (HATCH) z plików w formacie DXF.
 • Poprawiony błąd w odczycie stylów tekstu z plików w formacie DXF.
 • Poprawiony błąd w odczycie stylów wymiarowań z plików w formacie DWG (wersja 2000).
 • Poprawiony błąd w funkcji undo.
 • Zoptymalizowane zużycie pamięci dla wypełnień (HATCH).
 • Poprawione inne błędy.

Wersja: 1.04
opublikowana: 2010-05-28

 • Nowa funkcja: zapis do formatu DWG (wersje R14 i 2000).
 • Poprawiony błąd w wymiarowaniach kątowych.
 • Poprawiony błąd w komendzie ZOOM.
 • Poprawiony błąd w ustawianiu typu linii obiektu z warstwy.
 • Poprawiony błąd w obszarze adnotacji.
 • Poprawione błędy w komendzie tworzącej splajny i błędy w śledzeniu splajnów.
 • Poprawione inne błędy.

Wersja: 1.03
opublikowana: 2010-03-15

 • Nowe komendy: REZYGNUJ, USTAWGRUBLIN, USTAWKOLOR, USTAWRODZLIN, USTAWWARSTWĘ.
 • Dodane opcje "Tak na wszystkie", "Nie na wszystkie" w dialogu wyświetlanym przy zamykaniu rysunków.
 • Dodana możliwość zamknięcia wszystkich okien dialogowych przez przycisk "x" w prawym górnym rogu okna.
 • Poprawione błędy w kontrolkach bieżącej warstwy, koloru, typu linii i grubości linii.
 • Poprawione błędy w operacjach fazowania i zaokrąglania.
 • Poprawione błędy w edycji obiektu ŁAMANA 2D (LW).
 • Poprawione błędy w komendzie tworzącej prostokąty.
 • Poprawiony błąd w komendzie tworzącej łuki.
 • Poprawione błędy związane z edycją tekstu.
 • Poprawione błędy związane z tworzeniem wymiarowań.
 • Poprawione błędy z odczytem rysunków zawierających wymiarowania.
 • Poprawione błędy w operacjach skracania i przedłużania.
 • Poprawione błędy oraz zwiększona wydajność w tworzeniu wypełnień (HATCH).
 • Poprawiony błąd, który mógł występować podczas otwierania plików zawierających wypełnienia.
 • Poprawione błędy w zapisie/odczycie niekórych obiektów geometrycznych.
 • Poprawiony błąd w dialogu wyboru wzorca wypełnienia.
 • Poprawione inne błędy.

Wersja: 1.02
opublikowana: 2010-02-12

 • Nowy interfejs użytkownika z możliwością dostosowywania.
 • Nowe funkcje/komendy: FAZUJ, KOPIUJ, SWYMIAR, SZYK, USUŃ, WYMSZEREG, ZAOKRĄGL.
 • Nowe tryby tworzenia obiektów ŁUK.
 • Określanie pojedynczego typu punktu śledzenia dla konkretnego stanu komendy (Shift + PPM).
 • Poprawiony błąd w funkcji "zastosuj tylko do wymiarów w układzie".
 • Poprawiony błąd z nieprawidłowymi wartościami w stylach tekstu po odczycie niektórych rysunków DXF.
 • Poprawiony błąd z zaznaczaniem obiektów przez bezpośrednie trafienia.
 • Poprawiony błąd z nieukrywającymi się uchwytami po skopiowaniu obiektów przez KOPIUJ_S (Ctrl+C).
 • Poprawione zachowanie komend modyfikujących obiekty, gdy bieżąca rzutnia jest w trybie perspektywy.
 • Poprawione błędy w oknie menedżera stylów wymiarowań.
 • Poprawione zachowanie funkcji ORTHO i POLAR przy niestandardowych UCS.
 • Poprawiony błąd z przesuwaniem obiektów WYMIAROWANIE za pomocą wielu uchwytów jednocześnie.
 • Poprawione inne błędy.

Wersja: 1.01
opublikowana: 2009-12-18

 • Dodano funkcję dostosowywania aliasów.
 • Dodana informacja o czasie, jaki pozostał w wersji demonstracyjnej.
 • Polskie wersje tekstów komend.
 • Poprawiony błąd mogący powodować problemy z zapisem długich nazw bloków do DXF R12.
 • Poprawiony błąd mogący uniemożliwiać tworzenie obiektów MTEXT w rzutniach modelspace.
 • Poprawiony błąd mogący powodować nieprawidłowy wygląd wymiarowań długości łuku stworzonych w innych aplikacjach.
 • Poprawiony błąd w oknie formatowania tekstu.
 • Poprawiony błąd związany z przesuwaniem tekstu w wymiarowaniach kątowych i wymiarowaniach długości łuków.
 • Poprawione inne błędy.