Skip navigation.

StarShapes

Poniższa tabela przedstawia zmiany wprowadzone w kolejnych wersjach StarShapes:

Wersja/zmiany

Wersja: 1.02
opublikowana: 2009-04-21

  • Poprawione rysowanie siatki w panelu edycji symbolu.
  • Zapamiętywanie ostatniego używanego podkształtu przy edycji symbolu.
  • Zachowywanie układu rozwiniętych węzłów w tabeli własności prymitywu.
  • Poprawiona nazwa zakładki w oknie edycji punktów łamanej.
  • Poprawiony błąd związany z edycją prymitywów łukowych.

Wersja: 1.01
opublikowana: 2009-03-30

  • Dodane wyświetlanie współrzędnych kursora przy edycji symbolu.
  • Poprawione ograniczenia na minimalne/maksymalne powiększenie w czasie edycji symbolu.
  • Poprawiony błąd mogący uniemożliwiać edycję atrybutów prymitywu przez tabelę właściwości.
  • Poprawiony błąd mogący powodować wyjątek przy zmniejszaniu wysokości okna aplikacji.
  • Poprawiony błąd uniemożliwiający zmianę rozmiaru okna przy pomocy uchwytu w prawym dolnym narożniku okna.