Skip navigation.

StarView Professional

Poniższa tabela przedstawia zmiany wprowadzone w kolejnych wersjach StarView Professional:

Wersja/zmiany

Wersja: 1.07
opublikowana: 2011-01-25

 • Poprawiony błąd w operacji OBRÓT.
 • Poprawiony błąd związany z umieszczaniem adnotacji w blokach.
 • Poprawiony błąd związany z klonowaniem arkuszy.
 • Poprawiony błąd w odczycie koloru obiektu z pliku w formacie DWG.
 • Poprawiony błąd w odczycie wypełnień (HATCH) z plików w formacie DXF.
 • Poprawiony błąd w odczycie stylów tekstu z plików w formacie DXF.
 • Poprawiony błąd w odczycie stylów wymiarowań z plików w formacie DWG (wersja 2000).
 • Poprawiony błąd w funkcji undo.
 • Zoptymalizowane zużycie pamięci dla wypełnień (HATCH).
 • Poprawione inne błędy.

Wersja: 1.06
opublikowana: 2010-05-28

 • Poprawiony błąd w komendzie ZOOM.
 • Poprawiony błąd w ustawianiu typu linii obiektu z warstwy.
 • Poprawiony błąd w obszarze adnotacji.
 • Poprawione inne błędy.

Wersja: 1.05
opublikowana: 2010-03-15

 • Nowe komendy: REZYGNUJ, USTAWGRUBLIN, USTAWKOLOR, USTAWWARSTWĘ.
 • Dodane opcje "Tak na wszystkie", "Nie na wszystkie" w dialogu wyświetlanym przy zamykaniu rysunków.
 • Dodana możliwość zamknięcia wszystkich okien dialogowych przez przycisk "x" w prawym górnym rogu okna.
 • Poprawione błędy w kontrolkach bieżącej warstwy, koloru, grubości linii.
 • Poprawione błędy z odczytem rysunków zawierających wymiarowania.
 • Poprawiony błąd, który mógł występować podczas otwierania plików zawierających wypełnienia.
 • Poprawione błędy w zapisie/odczycie niekórych obiektów geometrycznych.
 • Poprawione inne błędy.

Wersja: 1.04
opublikowana: 2010-02-12

 • Nowy interfejs użytkownika z możliwością dostosowywania.
 • Określanie pojedynczego typu punktu śledzenia dla konkretnego stanu komendy (Shift + PPM).
 • Poprawiony błąd z zaznaczaniem obiektów przez bezpośrednie trafienia.
 • Poprawiony błąd z nieukrywającymi się uchwytami po skopiowaniu obiektów przez KOPIUJ_S (Ctrl+C).
 • Poprawione zachowanie funkcji ORTHO i POLAR przy niestandardowych UCS.
 • Poprawione inne błędy.

Wersja: 1.03
opublikowana: 2009-12-18

 • Dodano funkcję dostosowywania aliasów.
 • Nowe ikony interfejsu użytkownika.
 • Dodana funkcja OSPROJ.
 • Polskie wersje tekstów komend.
 • Dodana komenda KĄT do pomiaru kątów.
 • Poprawiony błąd mogący powodować problemy z zapisem długich nazw bloków do DXF R12.
 • Poprawiony błąd mogący powodować nieprawidłowy wygląd wymiarowań długości łuku stworzonych w innych aplikacjach.
 • Poprawiony zapis stylów tekstów.
 • Poprawiony błąd związany z zamknięciem rysunku w czasie, gdy w oknie właściwości są zaznaczone obiekty.
 • Dodany monit o zapisanie zmian w rysunku przy zamykaniu aplikacji.
 • Poprawiony błąd związany z drukowaniem obiektów z warstwy "0" wstawianych przez inserty z innych warstw.
 • Poprawiony błąd uniemożliwiający otworzenie okna warstw po odczycie rysunku DXF w wersji R12.
 • Przy tworzeniu nowego rysunku początek układu współrzędnych jest ustawiany w lewym-dolnym rogu rzutni, zamiast na środku.
 • Poprawiony błąd związany z zapamiętywaniem ścieżki zapisywanego rysunku.
 • Poprawiony błąd związany z używaniem funkcji ZOOM EXTENTS przy bardzo małej wysokości okna dokumentu.
 • Poprawione okno zapisu rysunków.
 • Poprawiony zapis łuków i elips.
 • Zoptymalizowany zapis obiektów IMAGE/IMAGEDEF.
 • Poprawiony zapis kolorów RGB.
 • Poprawione inne błędy.

Wersja: 1.02
opublikowana: 2009-06-10

 • Poprawiona wydajność otwierania rysunków SVG.
 • Nowe funkcje rysowania: siatka, snap, ortho, polar, dynamiczne podpowiedzi.
 • Nowa komenda: ID.
 • Poprawione błędy w działaniu konsoli aplikacji.
 • Poprawiony błąd w wyznaczaniu geometrii obiektów HATCH.
 • Poprawione inne błędy.

Wersja: 1.01
opublikowana: 2009-04-21

 • Nowe komendy: LTSCALE oraz SELALL.
 • Poprawiony błąd mogący uniemożliwiać używanie czcionek SHX.
 • Poprawiony błąd mogący powodować tworzenie zbędnych stylów o nazwie STANDARD_1 podczas odczytu rysunków DXF.
 • Poprawiony błąd mogący powodować, że obiekty TOLERANCE nie były widoczne po otworzeniu rysunku.
 • Poprawione odtwarzanie historii konsoli po zmianie aktywnego rysunku.
 • Poprawiony błąd mogący wpływać na precyzję generacji wzorców w obiektach HATCH.
 • Poprawiony błąd mogący powodować nieprawidłowe rysowanie obiektów POINT na warstwie DEFPOINTS.
 • Poprawiony błąd mogący powodować wielokrotne wywoływanie dialogu wyboru koloru przy zmianie koloru obiektu przez tabelę właściwości.
 • Poprawiony błąd związany z tworzeniem obiektów typu chmurka.
 • Poprawione błędy związane z tworzeniem i edycją obiektów ANNOTATION.
 • Poprawiony błąd mogący wpływać na poprawność skalowania końcówki wskaźnika w obiektach ANNOTATION.
 • Poprawione błędy w zapisie plików DXF.
 • Drobne zmiany w interfejsie użytkownika.