Skip navigation.

StarView Standard

Poniższa tabela przedstawia zmiany wprowadzone w kolejnych wersjach StarView Standard:

Wersja/zmiany

Wersja: 1.11
opublikowana: 2011-01-25

 • Poprawiony błąd w odczycie koloru obiektu z pliku w formacie DWG.
 • Poprawiony błąd w odczycie wypełnień (HATCH) z plików w formacie DXF.
 • Poprawiony błąd w odczycie stylów tekstu z plików w formacie DXF.
 • Poprawiony błąd w odczycie stylów wymiarowań z plików w formacie DWG (wersja 2000).
 • Poprawiony błąd w funkcji undo.
 • Zoptymalizowane zużycie pamięci dla wypełnień (HATCH).
 • Poprawione inne błędy.

Wersja: 1.10
opublikowana: 2010-05-28

 • Poprawione inne błędy.

Wersja: 1.09
opublikowana: 2010-03-15

 • Nowe komenda: REZYGNUJ.
 • Dodana możliwość zamknięcia wszystkich okien dialogowych przez przycisk "x" w prawym górnym rogu okna.
 • Poprawione błędy w kontrolce bieżącej warstwy.
 • Poprawione błędy z odczytem rysunków zawierających wymiarowania.
 • Poprawiony błąd, który mógł występować podczas otwierania plików zawierających wypełnienia.
 • Poprawione błędy w odczycie niekórych obiektów geometrycznych.
 • Poprawione inne błędy.

Wersja: 1.08
opublikowana: 2010-02-12

 • Nowy interfejs użytkownika z możliwością dostosowywania.
 • Poprawione inne błędy.

Wersja: 1.07
opublikowana: 2009-12-18

 • Dodano funkcję dostosowywania aliasów.
 • Nowe ikony interfejsu użytkownika.
 • Poprawiony błąd mogący powodować nieprawidłowy wygląd wymiarowań długości łuku stworzonych w innych aplikacjach.
 • Poprawiony błąd związany z drukowaniem obiektów z warstwy "0" wstawianych przez inserty z innych warstw.
 • Poprawiony błąd uniemożliwiający otworzenie okna warstw po odczycie rysunku DXF w wersji R12.
 • Poprawiony błąd związany z używaniem funkcji ZOOM EXTENTS przy bardzo małej wysokości okna dokumentu.
 • Poprawione inne błędy.

Wersja: 1.06
opublikowana: 2009-06-10

 • Poprawiona wydajność otwierania rysunków SVG.
 • Funkcja "szybki pan" jest teraz dostępna także pod lewym przyciskiem myszy.
 • Poprawione błędy w działaniu konsoli aplikacji.
 • Poprawiony błąd w wyznaczaniu geometrii obiektów hatch.
 • Poprawione inne błędy.

Wersja: 1.05
opublikowana: 2009-04-21

 • Nowa komenda: LTSCALE.
 • Poprawiony błąd mogący uniemożliwiać używanie czcionek SHX.
 • Poprawiony błąd mogący powodować tworzenie zbędnych stylów o nazwie STANDARD_1 podczas odczytu rysunków DXF.
 • Poprawiony błąd mogący powodować, że obiekty TOLERANCE nie były widoczne po otworzeniu rysunku.
 • Poprawione odtwarzanie historii konsoli po zmianie aktywnego rysunku.
 • Poprawiony błąd mogący wpływać na precyzję generacji wzorców w obiektach HATCH.
 • Poprawiony błąd mogący powodować nieprawidłowe rysowanie obiektów POINT na warstwie DEFPOINTS.

Wersja: 1.04
opublikowana: 2009-03-23

 • Usunięty tekst "StarView Standard demo" przy drukowaniu z wersji demonstracyjnej.
 • Nowy, wydajniejszy silnik renderowania tekstów, oparty o nowe rozwiązania ze StarView Professional.
 • Poprawiony błąd powodujący, że typy linii wykorzystujące czcionki TTF nie były prawidłowo drukowane.
 • Poprawiony błąd mogący powodować nieprawidłowe wyświetlanie obiektów ELLIPSE zdefiniowanych w plikach DWG.
 • Poprawiony wygląd okienka wyświetlanego w czasie generacji podglądu wydruku.

Wersja: 1.03
opublikowana: 2008-10-29

 • Poprawione błędy związane z otwieraniem rysunków.
 • Poprawiony błąd, który mógł powodować, że nie były wyświetlane typy linii wykorzystujące czcionki TTF.
 • Poprawiona wydajność generacji obiektów z typami linii bazującymi na kształtach.
 • Poprawiony błąd mogący powodować krytyczne wyjątki przy przełączaniu z trybu perspektywy do trybu ortogonalnego oraz w innych sytuacjach.
 • Poprawione zachowanie operacji widokowych, gdy aplikacja jest uruchamiana przez pulpit zdalny.
 • Usunięte dźwięki przy generowaniu komendy CANCEL za pomocą klawisza Escape.
 • Poprawione błędy w walidacji plików DXF.
 • Poprawiony błąd mogący wpływać na jakość wydruków dla rzutni modelspace w trybie perspektywy.

Wersja: 1.02
opublikowana: 2008-10-20

 • Poprawiony błąd powodujący akceptowanie pewnych niepoprawnych plików DXF bez ostrzeżeń.
 • Poprawiony błąd związany z interpretacją globalnych parametrów czcionek SHX, który mógł powodować nieprawidłowe wyświetlanie niektórych czcionek.
 • Nowe wersje czcionek SHX dołączanych do aplikacji.
 • Drobne optymalizacje interfejsu użytkownika.

Wersja: 1.01
opublikowana: 2008-09-25

 • Poprawione wyświetlanie rzutni paperspace z nietrywialnymi konturami.
 • Poprawiony błąd uniemożliwiający odczytywanie niektórych plików SHX.
 • Poprawione błędy związanie z tworzeniem skrótów do aplikacji.
 • Poprawione pliki pomocy.